تولید وپخش انواع جا کاتولگی تاشو و ثابت ، جا مجله ای مفتولی در سایزهای مختلف